Terugblik eerste informatieavond Fuite

12 december '19

Op 10 oktober werd de eerste informatieavond over plangebied Fuite gehouden. De belangstelling voor de toekomstige ontwikkelingen in het plangebied Fuite was groot.

image alt

De avond bestond uit twee gedeelten:
- Een presentatie over de historie, het landschap, de ontsluitingen en verbindingen van het plangebied. (link presentatie)
- In gesprek over woonwensen, ideeën en aandachtspunten 

Tijdens deze avond zijn veel ideeën en aandachtspunten opgehaald. Deze punten worden zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking.

Tweede informatieavond Fuite
Een tweede informatieavond over Fuite zal begin 2020 plaatsvinden. Zodra deze datum bekend is, wordt dit vermeld in de nieuwsbrief Fuite.

Nieuwsbrief Fuite
Is er nieuws over Fuite, dan komt dit in de nieuwsbrief te staan. Heb je je daar al voor aangemeld? Dit kan hieronder. 

Doe de woonquiz Hoe wil jij wonen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief Houd mij op de hoogte