Update over het bestemmingsplan

2 juni '23

Het bestemmingsplan van De Bakkerij in IJsselmuiden, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 23 maart jl., heeft ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er door 5 belanghebbenden beroepschriften ingediend bij de Raad van State.

 

Helaas heeft dit gevolgen voor de planning, maar het is nog niet in te schatten hoe lang dit gaat duren.

De voorbereidingen voor de woningontwikkeling van de locatie gaan door, maar de verwachting is dat de verkoop van de woningen niet eerder dan in de 2e helft van 2025 opgestart zal worden.
Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.

  Nieuwbouw in IJsselmuiden
  Nieuws