Voortgang gebied Fuite

19 oktober '20

In oktober 2019 heeft de eerste informatieavond over het gebied plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn allerlei ideeën en aandachtspunten opgehaald. Het plan was om in het voorjaar van 2020 een tweede informatieavond over het gebied te plannen, maar helaas is dit sinds het voorjaar nog niet mogelijk in verband met de maatregelen rondom corona.

Het projectteam van Fuite is achter de schermen druk bezig met de eerste ontwerpen voor het gebied Fuite. Hierin worden ideeën en aandachtspunten, die tijdens de informatieavond opgehaald zijn, zo veel mogelijk meegenomen in de planvorming. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de waterberging in het gebied Fuite, omdat dit consequenties heeft voor de verkaveling in het ontwerp. Zodra het ontwerp voldoende concreet is en binnen de coronamaatregelen meer ruimte ontstaat, zal een tweede informatieavond gepland worden.

image alt

Onderzoeken in het gebied Fuite

In de week van 12 oktober 2020 start Econsultancy met archeologisch- en bodemonderzoek in het gebied Fuite. De resultaten van deze onderzoeken hebben we nodig voor de voorbereiding van de nieuwe woonwijk. De verwachting is dat deze onderzoeken eind november 2020 zijn afgerond. De werkzaamheden geven geen overlast voor de omgeving.

Woonquiz

Heb je de woonquiz al ingevuld op de website? Deze informatie helpt ons om beter in te kunnen spelen op de woonwensen die er zijn voor het gebied Fuite.

  Terug naar nieuwsoverzicht
  Nieuwbouw in IJsselmuiden