Weer een stap verder in het ontwikkelen van De Bakkerij in IJsselmuiden

23 maart '22

Het college van B&W heeft op 15 maart 2022 besloten om het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij in procedure te brengen.

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij

Vanaf 23 maart 2022 tot 5 mei 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in het stadhuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van deze ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en wordt het definitieve bestemmingsplan gemaakt. Dit plan zal vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.

Duurzaam en toekomstbestendig

In IJsselmuiden, op en rondom de plek waar ooit bakkerij Fuite stond, wordt een nieuwe duurzame en toekomstbestendige wijk ontwikkeld: "De Bakkerij". In De Bakkerij is ruimte om ongeveer 300 woningen te realiseren.

Dorps karakter
De wijk De Bakkerij krijgt een dorps karakter, dat passend is binnen IJsselmuiden. Dit betekent een kleine schaal van de openbare ruimte, een diversiteit van woningen in een straat en bouwvolumes van één tot twee lagen met kap. De Ringdijk blijft als landelijk element herkenbaar en markeert een duidelijke grens tussen het landelijk gebied en het dorp.

image alt

In gesprek over het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij

Op maandag 11 april 2022 wordt een bijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd over diverse thema’s uit het ontwerpbestemmingsplan.

Datum: 11 april 2022
Tijdsblok 1: 18.00 uur – 19.00 uur
Tijdsblok 2: 19.00 uur – 20.00 uur
Locatie: Pieter Zandt, Grafhorsterweg 53 IJsselmuiden

Aanmelden voor één van de tijdsblokken kan vanaf 23 maart 2022 via [email protected]. Graag aanmelden voor 8 april 2022, daarna ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.

  Nieuwbouw in IJsselmuiden
  Nieuws